Cihan, B., Bozo, Ö., Schaefer, L. M., & Thompson, J. K. (2016). Psychometric properties of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-4-Revised (SATAQ-4R) in Turkish women. Eating Behaviors, 21, 168–171.

Cihan, B., Saka, M.C., Gönüllü, İ., Özel, E.T., Baskak, Bora & Atbasoğlu, E.C. (2014). Exploring the Role of Social Anhedonia in the Positive and Negative Dimensions of Schizotypy in a Non-Clinical Sample. Archives of Neuropsychiatry, 52(2), 272-278, doi: 10.4274/npa.y7473.

van Os, J., Rutten, B. P., Myin-Germeys, I., Delespaul, P., Viechtbauer, W., van Zelst, C., Bruggeman, R., Reininghaus, U., Morgan C., Murray, R. B., Di Forti, M., McGuire, P., Valmaggia, L. R., Kempton, M. J., Gayer-Anderson, C., Hubbard, K., Beards, S., Stilo, S. A., Onyejiaka, A., Bourque, F., Modinos, G., Tognin, S., Calem, M., O’Donovan, M. C., Owen, M. J., Holmans, P., Williams, N., Craddock, N., Richards, A., Humphreys, I., Meyer-Lindenberg, A., Leweke, F. M., Tost, H., Akdeniz, C.,Rohleder, C., Bumb, J. M., Schwarz, E., Alptekin, K., Üçok, A., Saka, M. C., Atbaşoğlu, E. C., Gülöksüz, S., Gumus-Akay, G.,Cihan, B.,… Mirjanic, T. (2014).Identifiying gene-environment interactions in schizopherenia: Contemporary challenges for integrated, large-scale investigations. Schizophrenia Bulletin,40(4), 729–736. doi:10.1093/schbul/sbu069

Gönüllü, İ. Öztuna, D., Artar, M., Saka, M. C., Cihan, B., Palaoğlu, Ö. & Atbaşoğlu, E. C. (2013). Probleme Dayalı Öğrenme Müfredatının Uygulandığı Tıp Öğrencilerinde Stres Oluşturucu Faktörler Ölçeği’nin Türkçe Çevirisinin Psikometrik Özelliklerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 66(3), 95-100 doi:10.1501/Tıpfak_000000849

Cihan, B., & Bozo, Ö. (2012). Genç yetişkin kadınlarda zayıflama haplarına yönelik tutumları ölçen bir ölçeğin geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30),62-68.


Ulusal ve Uluslarası Makalelerim

Ulusal Uluslarası Kongrelerdeki Sunum, Poster ve Davetli Konuşmacı Bilgilerim:

Cihan, B., Dilekler, İ. & Uyar, T. (2016). Onarıcı Duygusal Deneyim Bağlamında Borderline İşleyişteki Bir Hastanın Kişilerarası Etkileşim Grubu Deneyimi. (Poster Sunumu). 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir, Türkiye.


Sarısoy, G., Gündoğan, H., Yılmaz, D., Cihan, B., Ünal, B., & Ünlü-Baştuğ, B. (May, 2015). Ebeveyn Kabul/Reddi’nin Yaratıcılık ve Kişisel İyilik Hali Arasındaki İlişkide Aracı Rolü.(Oral Presentation). Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye.

Cihan, B., Gürol, İ. & Erdem-Atak, İrem. (Temmuz, 2014). A Patient with Apparent Problems in Object Relations: Pre-Treatment and Post-Treatment Projections in the Rorschach Test. (Sözel Bildiri). International Congress of the Rorschach and Projective Methods, İstanbul.

Dalğar, İ., Cihan, B., Thomsen, L., Brandt, M., IJzerman, H. (2014). Gezi Direnişi Bağlamında Kolektif Hareketleri Sosyal İlişkiler ile Anlamak.PanelSunum. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa.

Baskak, B., Özel-Kizil, E. T., Zivrali, E., Ates, E., Cihan, B., Uran, P., Hosgoren-Alici, Y., Kirici, S. & Bastug, G. (Ekim, 2014). Verbal fluency deficits in patients with schizophrenia, psychotic bipolar disorder and their unaffected relatives. (Poster Sunumu). 27th European College of Neuropsychopharmacology Congress, Berlin.

Dalğar, İ., Cihan, B., Thomsen, L., Brandt, M., IJzerman, H. (2014). Understanding collective action through relationships: A study on the Turkish 2013 Uprising (occupy Gezi). (Poster Sunumu). 15th Annual Meeting of Society for Personality and Social Psychology (SPSP), Austin, Texas.

Cihan, B. & Dalğar, İ. (22.Kasım.2013). The Association Between Relationships Models and Attitudes towards 2013 Turkish Uprising (Gezi Park Protest) in Different Age Groups.Symposia in Adolesents at Gezi Park Taksim. Regional Conference on International Society for Adolesecent Psychiatry and Psychology (ISAAP).

Cihan, B. (2, Ekim, 2013). Dış Görünüme Yönelik Hissedilen Sosyal Baskı ve Ölümlülük Farkındalığının Zayıflama Haplarına Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkisi. AÜTF Nöropsikiyatri toplantısı, Ankara.

Dalğar, İ. & Cihan, B. (7-10, Eylül, 2013). Demografik özelliklerin ve politik tutumların Gezi Parkı protestolarına aktif katılım üzerindeki etkisine dair kısa bir inceleme. (Poster Sunumu). 20. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi: “Dünden Bugüne Genden Topluma”, Ankara.

Saka, M. C., Cihan, B., Gönüllü, İ., Özel-Kızıl, E. T., Baskak, B., Atbasoglu, E. C. (29-31, August, 2013). Psychometric properties of revised social anhedonia scale Turkish version. (Poster Sunumu). Thematic Conference of World Psychiatric Association “Mental Health and Mental Illness: Focusing on Eurasia”, Yerevan,Armenia.

Saka, M. C., Cihan, B., Gönüllü, G., Artar, M., Palaoglu, O., Atbaşoğlu, E. C. (29-31, August, 2013). The mediating role of dysfunctional coping skills on relationship between schizotypy and psychological well-being in a non-clinical population. (Sözel Bildiri). Thematic Conference of World Psychiatric Association “Mental Health and Mental Illness: Focusing on Eurasia”, Yerevan,Armenia.

Cihan, B. (22. Mart.2013). Dehşet Yönetimi Kuramı Bağlamında Ölümlülük Farkındalığı ve Kadın Bedeninin Nesneleştirilmesi. ODTÜ Psikoloji Bölümü, Cuma Seminerleri, Ankara.

Cihan, B. (6.Nisan.2013). “Birey Olmak”. Yaşantı Paylaşım Merkezi Gençlik Vakfı, Ankara.

Cihan, B. (13.Nisan.2013). “Kaygı ve Beden İlişkisi”. ODTÜ 5. Psikoloji Günleri, MM-25 Amfisi, Ankara.

Cihan, B. (9.Kasım.2012). The Effects of Body Relevant Social Pressure and Death Awareness on Diet Pill Usage: A Terror Management Health Model Perspective. University of South Florida, BrownBag Presentations, Florida.

Cihan, B., Gök, A. C., & Helvacı, E. (May, 2012). Ergenlerde Risk Alma Davranışı. (Oral Presentation). Uluslarası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, (pp. 224-288), Ankara, Türkiye.

Özel-Kızıl, E. T., Baskak, B., P. Uran, Cihan, B., Zıvralı, E., Ateş, E. & Cangöz, B. (Ekim,2012). Recognition of Faux Pas dysfunction in patients with schizophrenia, bipolar disorder, their unaffected relatives and healthy controls. (Poster Sunumu). 25th ECNP Congress, Vienna, Austria.

Ozel-Kizil, E. T., Baskak, B., Cangöz, B., Zıvralı, E., Cihan, B., Ateş, E. & Uran, P. (October, 2012). Implicit and explicit verbal memory performances of patients with bipolar disorder, their unaffected relatives and healthy controls. (Poster Sunumu). 25th ECNP Congress, Vienna, Austria.

Helvacı, H., Ateş, G., Çolak-Büyükaşık, C., Cihan, B., Öner-Özkan, B. (2012). Türkiye’de Yaşayan Alevi ve Sünni Bireylerin “Mahalle Baskısı” Temsiller. (Sözel Bildiri). 3.Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye.

Cihan, B. (July, 2011). Türkiye’de İnternet Dolayımlı Psikoterapi Uygulamaları. (Sözel Bildiri). 5. Ulusal Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Zıvralı, E., Ateş,E., Özdemir,S. Cihan,B., Altın,N. & Cangöz, B. (Eylül, 2008). İz Sürme Testi-B Bölümünün Türkçe ve İngilizce alfabe kullanılarak hazırlanmış iki ayrı formunun karşılaştırılması. (Poster Sunumu). 15.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.


Bilimsel Yayınlarım

Uzman Klinik Psikolog Burçin Cihan