Psikoterapi Desteği

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi dışında mesleki eğitimlerim

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği: “Bütün Durum ve Binoküler Görüş”, Chris Joannidis, 13 Mart 2016, Ankara


 • Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği: Lezbiyen Gey Biseksuel Trans Queer Sorunları- Kendilik Psikolojisi/İlişkisel Bir Bakış: Robert Benedettı İle Çalışma Grubu, Robert Benedetti (PHD), 21 Haziran 2015, Ankara


 • Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği: İlişkisellik: Öznelliklerarası, Bağlanma ve Çift Olma; Psk. Dr. Neslihan Rugancı & Psk. Dr. Hüner Aydın, 6 Nisan 2014, Ankara


 • Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği: Psikanalitik Rüya Çalışması; Psk. Dr. İskender Savaşır & Uzm. Dr. Zeynep Atbaşoğlu, 11 Ocak 2015, Ankara


 • Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği & Türk Psikiyatri Derneği: “Köpek Dişi (Kynodontas)” Filmi Gösterimi ve Psikanalist Ülkü Gürışık ile Tartışması, 21 Kasım, 2014, Ankara


 • Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği: Bir Düşünce Akımı, Terapi Pratiği Ve Örgütlenme Tarzı Olarak Türkiye’de Psikanaliz, Prof. Dr. Orhan Öztürk, Psk. Dr. İskender Savaşır & Uzm. Dr. Zeynep Atbaşoğlu2 Şubat 2014, Ankara, 


 • Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği: Öznelliklerarasının Gelişimi ve Onarımı: Etkileşimsel Yaklaşımların Psikanalitik Psikoterapi Kuramlarına Katkısı, Erken Dönem Öznelliklerarası Gelişimin ve Ikinci Fırsat Olan, Işlevsel Geçmişin Terapi Sürecinde Onarımı; Dr. Neslihan Rugancı, 21 Mayıs 2013, Ankara


 • Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği: Öznelliklerarası Yaklaşımda Travma ve Onarımının ; Jane Lewis, C.S.W, 24 Mart 2013, Ankara


 • Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği: Analitik Süreç Üzerine Psikanalistin Etkisi, Bernard Penot, 22 Kasım, 2013


 • ODTÜ Psikoloji Bölümü-UYAREM AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi Seminerleri: Teki ve O-teki. Nesne İlişkilerinde Ben ve Ben-Olmayan İlişkisi – ‘Oğlan Dayıya…’ Baba İşleviyle Karşılaştırmalı Olarak Dayı İşlevi, Uzm. Psk. Yavuz Erten, 18 Şubat, 2012, Ankara


 • Krize Müdahale Eğitimi: Çiğdem Soykan & Atilla Soykan, Haziran 2012, ODTÜ Psikoloji Bölümü, Ankara


 • Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği: “1. Uluslar arası Leyla Zileli Psikanaliz Sempozyumu: İç Dünya-Dış Gerçeklik”, 25-27 Kasım, 2011, Ankara


 • Rorschach Ve Projektif Testler Derneği: Projektif Testlere Kuramsal Giriş Seminerleri

  • Aralık 2011 – Ödip Öncesi Dönemde Bebeğin Ruhsal GelişimiKonuşmacı: Burçin Alsancak Sönmez

  • Ocak 2012 – Ödipal Dönemde Ruhsal Gelişim Özellikleri Konuşmacı: Neslihan Zabcı

  • Şubat 2012 – Gizil Dönem Çocuğunun Ruhsal Özellikleri Konuşmacı: Neslihan Zabcı

  • Mart 2012 – Ergenlik Dönemi Psikopatolojileri Konuşmacı: Bengi Pirim Düşgör

  • Nisan 2012 – Psikanalitik Psikopatoloji Konuşmacı:İrem Erdem Atak

  • Mayıs 2012 – Endişe Kuramı/ Savunma Mekanizmaları Konuşmacı: İrem Erdem Atak

  • Haziran 2012 – Psikanalitik Psikosomatik Kuram: Temel KavramlarKonuşmacı: Elif Yavuz


 • Biyoloji Kavşağında Klinik Psikoloji, 5. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu 19-22 Mayıs 2011, Aydın


 • İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği: Kimlik/ İdentity, 11. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, 25-26 Eylül, 2009,İzmir

Uzman Klinik Psikolog Burçin Cihan

Kimlere, nasıl psikoterapi desteği veriyorum?

Yetişkinlere ve ergenlere bireysel psikoterapi hizmeti veriyorum. Yetişkinlerle duygu durum bozuklukları, kişilik bozuklukları, kaygı bozuklukları gibi birçok klinik tablodan ihtiyacı olan danışanlarla terapi süreci takip ediyorum.Yetişkinlere verdiğim bir diğer terapi hizmeti ise eş-terapistim ile birlikte yürüttüğümüz Yalomcu Kişilerarası Süreç Grubu’dur.

Ergenlik dönemindeki danışanlarımla ise özellikle sınav kaygısı ve bu döneme özgü gelişimsel hedefler (kimlik edinme gibi) konularında çalışıyorum.

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimim süresince Bilişsel Davranışçı Terapi, Kişilerarası Terapi becerileri edindim. Yaklaşık üç yıldır Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği bünyesinde aldığım Kendilik Psikolojisi Temelli Psikanalitik Psikoterapi-Giriş eğitimim ise halen devam etmektedir.